Mekanik 2

FFM521 LP4 2017-2018 (4.5p + 1.5p projekt )
[ SCHEMA ] [ Kalender ]     [ AKADEMISK KALENDER ]
OpenTA länk

Piazza Länk / samma som FFM516 mer info

Syfte och lärandemål Se länk

Föreläsningar och examination
Stellan Östlund   3006 Soliden,
tel.: 031-7869006 , e-mail: stellan.ostlund@physics.gu.se


Länk till information till gamla FFM520 elever

Räkneövningar


Marcus Aronsson, O6103C, Origo,
e-mail: mararons@chalmers.se

Sean Miller, F8105
e-mail: sean.miller@chalmers.se

Kursrepresentanter


Elin Ohlman, ohlman@student.chalmers.se
Ambjörn Joki, amborn@student.chalmers.se

Kurslitteratur:
Meriam och Kraige, Dynamics, 7'th or 8'th Ed är lämpligast, men andra utgåvor är OK.
Engelsk-svensk ordlista för mekanik

M. Cederwall och P. Salomonson, /Analytisk Mekanik Kompendium

Gamla Tentamina:

Det går bra med andra upplagor; 7'th ed ska gå alldeles utmärkt. Numreringen av uppgifter kan dock avvika från de angivna som utgår från 8'e upplagan.

Webbsidor:

http://fy.chalmers.se/~ostlund/mek2
http://physics.gu.se/~ostlund/mek2

Tid och sal följer alltid timeedits information

Redovisningsprojekt:

Denna kurs består av två komponenter; ett ``projekt'' på 1.5p som är en grundläggande del av kursen där målet är att fördjupa sig i hur man redovisar ett svar till en teknisk fråga. Denna del av kursen blir bedömd godkänt/icke godkänt.
Dessa uppgifter markeras med blå datum.
Utförligare beskrivning finner genom att klicka här.

Bonus uppgifter

Dessa uppgifter markeras med orange datum. Korrekt svar samt fotat underlag från egna beräkningar krävs för godkänt. Vi gör en stickprov kontroll; inte alla inskickade foton kommer bli granskade. De är godkända om ni inte får annan återkoppling.

Länk till MIT video

Denna kurs liknar FFM521 kan vara bra komplettering

Information om kompletteringar/omtentor
En omtenta med samma form och villkor äger rum 2018-08-30; sista anmälningsdag 2018-XX-XX. Alla delmoment som blivit godkända innan dess slipper ni göra om; ni behöver bara göra om den delen av tentan som blev underkänd. Godkända redovisningar behåller ni också.

Nedan finns ett inofficiellt schema ; TimeEdit har alltid sista ordet när det gäller tid och plats

Vecka 12 Kapitel 5 - Beskrivning av rörelse i två dimensioner
2018-03-20 FÖ 10:00 Repetition Vektor Algebra 5.2, 5.6, 5.17, 5.27, 5.36,5.49, 5.54
2018-03-20 FÖ 13:15 Repetition: Kapitel 2,3. Börja Kap 5 5.63, 5.68, 5.74, 5.78, 5.103, 5.111, 5.113
2018-03-21 FÖ 10:00 Kapitel 5, forts Ekv. 5.13 5.7,5.7, 5.8,
5.122, 5.128, 5.131, 5.143, 5.157, 5.162, 5.177, 5.181, 5.182
Coriolis forces [ World map ][ Atmospheric circulation simplified ][ Ocean currents
2018-03-23 FÖ 10:00 Kapitel6, del1 Kraft, massa och acceleration: 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 6.5 6.7, 6.19, 6.23,6.27, 6.34, 6.58, 6.74, 6.79, 6.80
2018-03-23 RÖ 13:15 Marcus, Sean RÖ 5.8
Vecka 13 - Kapitel 6 - 2 dimensionell kinematik
2018-03-27 RÖ 10:00 [ Marcus, Sean] RÖ - Kapitel 5
2018-03-27 FÖ 13:15 Kapitel6, del1 Kraft, massa och acceleration: 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 6.5 6.7, 6.19, 6.23,6.27, 6.34, 6.58, 6.74, 6.79, 6.80
2018-03-28 FÖ 10:00 Kapitel6, del2 Arbete och energi: 6.6, 6.7 6.112
Vecka 14 Påskvecka
Vecka 15 - Kapitel 7 - 3D rotationer
2018-04-10 FÖ 10:00 Exempel från ``Klassiker'' Rörelsemängd och Rörelsemängdsmoment: 6.8,6.9 6.169, 6.174, 6.181, 6.191, 6.192, 6.202, 6.203
2018-04-13 FÖ 10:00 Kapitel7, del1 7.1,7.2 7.1, 7.9 Fallande skorsten; se video [ Skjuvkraftsbrott på en silo! ] och [ Skorsten IRL: brott ]
2018-04-13 RÖ 13:15
Vecka 16 - Kapitel 7 forts
2018-04-17 FÖ 10:00 Kapitel7, del2 7.5 7.18, 7.26
2018-04-18 FÖ 10:00 Kapitel7, del3 7.6 7.31, 7.37, 7.47 Föreläsningsanteckningar MIT Originalkälla
2018-04-19 FÖ 10:00 Kapitel7, del4 7.7 7.53, 7.58, 7.61, 7.71, 7.72 [ Tennis racket theorem demo ] [ ``Tennis racket theorem in space'' ]
2018-04-20 FÖ 10:00 Kapitel7, del5 7.8 7.75, 7.78, 7.81, 7.86, 7.91
2018-04-20 RÖ 13:00
Vecka 17 - Kapitel 7 forts
2018-04-24 FÖ 10:00 Kapitel7, del6 7.8 7.75, 7.78, 7.81, 7.86, 7.91
2018-04-25 FÖ 10:00 Kapitel7, del7 7.9,7.10 7.95, 7.96, 7.99, 7.105,7.120, 7.129, 7111,7.113 Kap. 7.11, 7.12, [ Tensorer sammanfattning ; kommer ej på tentan
2018-04-27 FÖ 10:00 [ Påbörja oscillationer ]
2018-04-27 RÖ 13:15
Vecka 18 - Kapitel 8 - vibrationer
2018-05-02 FÖ 10:00 [ Kapitel8, del1 ] 8.1,8.2,8.2,8.3,8.4 8.8, 8.18, 8.23, 8.29, 8.31,8.38, 8.42, 8.60,8.64, 8.72, 8.73, 8.93, 8.94
2018-05-03 RÖ 10:00
2018-05-04 FÖ 10:00 [ Kapitel8, del2 ] 8.5,8.6 8.102, 8.105
2018-05-04 RÖ 13:15
Vecka 19 - Analytisk mekanik: Kompendium finns att ladda ner
2018-05-07 RÖ 08:00
2018-05-08 FÖ 10:00 Newtons Lagar återbesöks.
2018-05-09 FÖ 10:00 Kapitel 9, del1 [ Kopplade pendlar; lösning; konstruktion av Lagrangian; lösning genom matris sekulär ekvation ]
2018-XX-XX sista anmälningsdag tenta
Vecka 20 - Analytisk mekanik
2018-05-14 RÖ 08:00
2018-05-15 FÖ 10:00 [ Kapitel 9, del2 ]     [Dubbel pendel - video] 9,12,16
2018-05-16 FÖ 10:00 Kapitel 9, del2b 18, 21
2018-05-18 FÖ 10:00 [ Kapitel 9, del3 ]     Kapitel 5 - Lagranges Ekvationer 22, 25, 31, 34
2018-05-18 RÖ 13:15
Vecka 21 - Analytisk mekanik
2018-05-21 FÖ 10:00 [ Kapitel9-del4 ]     Kapitel 6 - Hamiltons ekvationer 41, 46, 54, 60
2018-05-22 FÖ 10:00 [ Kapitel9-del5 ]     Kapitel 8 - Variationsanalys 71, 72
2018-05-22 RÖ 13:15 [ Räkneövningsanteckningar ]    
2018-05-23 RÖ 10:00
2018-05-25 RÖ 10:00
2018-06-01 08:30 Tenta Johanneberg 4
[ Formelblad ]
[ Preliminära instruktioner till tentavakt / från 2017 ]
[ Preliminära instruktioner till elever / från 2017 ]
2018-XX-XX sista anmälningsdag första omtenta tenta
2018-08-16 12:00 tentagransking Signes
2018-08-30 08:30 Första omtenta Johanneberg 4
2018-XX-XX sista anmälningsdag andra omtenta
2018-XX-XX Andra omtenta

Betygsätting och obligatoriska moment

Obligatoriska krav för 1.5 hp redovisningsprojekt

Ett obligatoriskt krav i kursen är att bli godkänd på tre uppgifter under kursens gång. Om ett projekt ej blir godkänt, ges retur och eleven får en chans att åtgärda anmärkningarn och lämna tillbaka til RÖ ledare inom en vecka. Därutöver, skall man bli godkänd på en liknande uppgift på tentan. centrala mekanikkoncept, och dels att ge er möjlighet att öva och lära er vad som typiskt erfordras för att redovisa en mekanikuppgift på ett uttömmande vis.

Examination

Skriftlig tentamen utgör underlaget för betyget för huvuddelen av kursen, 4.5HP. Tentan består av sex uppgifter, varav en uppgift räknas enbart till redovisningsprojektet. Resten av frågorna utgör betyget för huvuddelen av kursen. 13-15 poäng ger betyg 5, 9-12 poäng ger betyg 4, och 5-8 poäng ger betyg 3.

Bonuspoäng

Det går att få ett bonuspoäng på huvuddelen av kursen genom att lösa minst 75% av ``bonusuppgifterna’’, markerade med orange färg, i "uppgifter på nätet." Bonuspoängen kan endast användas för överbetyg, dvs man måste uppnå godkändnivå utan bonuspoäng. Bonuspoängen gäller under ordinarie tenta samt kommande två omtentor (enligt Chalmers övergripande regler för bonuspoäng).

Godkänd miniräknare samt "Mathematics Handbook for Science and Engineering" av Råde och Westergren får ni ta med men ska inte behövas.